Dea’s Fruty

Zdrave sadne radosti

Skrivnost naših produktov je v visoki kvaliteti

P2R 2020 – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021

 

Zagon novega podjetja s ponudbo izdelkov, ki delujejo in blagodejno vplivajo na počutje in zdravje.

Namen projekta je ponudba in trženje izdelkov, ki blagodejno vplivajo na počutje in zdravje. Podjetje uvaja nove izdelke, ki so rezultat lastnega razvoja. Cilj operacije je uspešno poslovanje, prepoznavnost na domačem in tujem trgu ter širitev prodajne mreže.

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

Podjetje Tadeja Tibaot s.p., je v okviru javnega razpisa ”Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021.”, uspešno prijavilo projektno idejo liofilizacije sadja in zelenjave. S projektom želimo ljudem približati zdrav način življenja, zmanjšati količino zavržene hrane in poskrbeti za okolje.

Rezultati operacije: nakup lastnega liofilizacijskega stroja, postavitev spletne trgovine s ponudbo izdelkov za zdravje in dobro počutje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.